Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, których zainteresowania badawcze skupione są wokół szeroko pojętej fizjologii, na IX Konferencję Adeptów Fizjologii, która odbędzie się w dniach 15 - 16 października 2015 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Liczymy, że Konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania się całego środowiska młodych fizjologów wywodzących się z uczelni wyższych i instytutów naukowych zarówno o profilu medycznym (medycyna, weterynaria, farmacja), jak i biologicznym (biologia, biotechnologia, nauki o zwierzętach).

Głównym celem Konferencji jest stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez nich w ramach studiów magisterskich oraz doktorskich zarówno w formie wystąpień ustnych, jak i plakatów. Proponowany przez nas zakres tematyki prezentowanych prac naukowych obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i przedkliniczne oraz kliniczne związane z szeroko pojętą fizjologią. Mamy nadzieję, że prezentowane wyniki badań będą przyczynkiem do gorących dyskusji, które prowadzone będą nie tylko podczas sesji naukowych, ale również w ramach nieformalnego wieczoru integracyjnego.

Uwadze uczestników Konferencji polecamy planowane w tych samych dniach Gdańskie Warsztaty Fizjologiczne poświęcone prezentacji i doskonaleniu metod i technik badawczych stosowanych w neurobiologii i kardiologii. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniom z praktykami, adepci fizjologii wyjadą z Konferencji wzbogaceni nie tylko w nową wiedzę, doświadczenia i pomysły, ale również konkretne umiejętności praktyczne, które będą mogli zastosować w swojej pracy badawczej.

Konferencję organizuje gdańskie środowisko fizjologów - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, przy wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów "Homunculus" Uniwersytetu Gdańskiego.


Komitet Organizacyjny
IX Konferencji Adeptów Fizjologii

© IX Konferencja Adeptów Fizjologii